Historie firmy SWISS ARMATUREN s.r.o Brno

1992 rok založení a název společnosti IMT ARMATUREN s.r.o.Brno
1997 změna názvu společnosti na ZIEGLER ARMATUREN s.r.o. Brno
1997 změna obchodního jména na SWISS ARMATUREN s.r.o. Brno

Původní jméno firmy bylo IMT ARMATUREN s.r.o. S firmou IMT ARMATUREN AG Schweiz, konkrétně s majitelem panem Rolf Rainaldem Dumrathem, navázal kontakt pan Ziegler Franz v roce 1990 a na základě osobních dohod se postupně přistoupilo ke spolupráci.
Z naší strany se vyřizovaly potřebné zkoušky na Strojírenském zkušebním ústavu v Brně a Piešťanech a firma IMT Armaturen započala s dodávkami armatur do České republiky.
Společná švýcarsko-česká firma IMT ARMATUREN s.r.o. Brno byla založena v.r.1992. Společníci Nadja Dumrat 51% a Franz Ziegler 49%.

V této podobě firma existovala do r. 1997, kdy 25. února valná hromada schválila převod obchodního podílu paní Nadji Dumrath na jediného společníka pana Franze Zieglera. Nové obchodní jméno ZIEGLER ARMATUREN s.r.o. užívala společnost do 16.05.1997, kdy po dohodě se švýcarskou firmou dostává společnost definitivní název SWISS ARMATUREN s.r.o. Brno a rozšiřuje sortiment o dodávky moderních armatur pro topenáře a instalatéry, dodávky čerpadel a v neposlední řadě firma kompletuje zakázky.

Několik údajů o firmě IMT ARMATUREN AG,Schweiz:

Zkušenosti IMT v oblasti armatur sahají zpět až do roku 1972. Během těchto let pochopilo IMT potřeby veloobchodníků, instalatérů a konečných uživatelů armatur. Architekti a projektanti si mohou být jisti, že jejich požadavky a očekávání budou splněny.
Velkoobchodníci, instalatéři a koneční uživatelé kupují a instalují armatury které získaly na trhu dobré jméno pro svoji kvalitu. Je tedy pochopitelné, že IMT armatury jsou dnes žádány na celém světě. Kvalita IMT začíná již při vývoji nových výrobků, pokračuje v konstrukci, v průběhu celé výroby, až po zkoušení, balení a expedici. Než si zákazník armatury zabuduje, projdou různými zkušebnami, před konečným zabalením jsou kus po kuse tlakově odzkoušeny a zabaleny do kartonů opatřených štítky s hodnotami tlaku v barech, což je ideální pro kontrolu skladu.

Tedy, když čteme jméno " IMT", máte jistotu, že armatury budou po zabudování fungovat bez problémů.

Výrobní závod firmy IMT se nachází v Italské Borgosesii a odpovídá nejmodernějšímu stavu techniky. Švýcarská preciznost a přesnost spojená s italskou fantazií a flexibilitou jsou tajemstvím tohoto velmi úspěšného výrobního podniku.
Pro své evropské zákazníky má IMT distribuční střediska ve Švýcarsku, Německu, Rakousku a České republice (Swiss Armaturen s.r.o. Brno). Hlavní sídlo této skupiny firem je ve Švýcarsku.

IMT ARMATUREN AG Schweiz nabízí široký sortiment průmyslových, topenářských a sanitárních armatur na webových stránkách www.imt-ch.com.


Firma Swiss-armaturen s.r.o. je výhradním dovozcem armatur IMT armaturen AG Switzerland.

Zkušenosti IMT v oblasti armatur sahají zpět až do roku 1972. Během těchto let pochopilo IMT potřeby velkoobchodníků, instalatérů a konečných uživatelů armatur. Architekti a projektanti si mohou být jisti, že jejich požadavky a očekávání budou splněny. Velkoobchodníci, instalatéři a koneční uživatelé kupují a instalují armatury, které získaly na trhu dobré jméno pro svojí kvalitu. Je tedy pochopitelné, že IMT armatury jsou dnes žádány na celém světě. Kvalita IMT začíná již při vývoji nových výrobků, poračuje v konstrukci, v průběhu celé výroby, až po zkoušení, balení a expedici. Než si zákazník armatury zabuduje, projdou různými zkušebnami, před konečným zabalením jsou kus po kuse tlakově odzkoušeny a zabaleny do kartonů opatřených štitky s hodnotami tlaku v barech, což je ideální pro kontrolu skladu.

Tedy, když čtete jméno "IMT", máte jistotu, že armatuy budou po zabudování fungovat bez promlémů.

Považujeme za samozřejmost u veškerého našeho sortimentu

  • Certifikáty výrobků
  • Prohlášení o shodě
  • Záruční list
  • Zkušební atesty
  • Rozhodnutí hlavního hygienika ČR

Technologie pro bioplynové stanice